Byalag 1050

Välkommen till Byalag 1050 – ett byalag som har sina medlemmar längs väg 1050 i området Gullberg – Maspelösa – Flistad med omnejd  i Östergötland.

PÅMINNELSE ÅTERBETALNING FRÅN DEN EKONOMISKA FÖRENINGEN:

I samband med nedläggning av Byalag1050 ekonomiska förening har vi begärt in underlag för att kunna betala tillbaka det som återstår av tillgångarna. De flesta har svarat men ett antal återstår.

För att få tillbaka sin del måste följande uppgifter skickas in och vara kompletta:
1) namn
2) personnummer
3) adress
4) bankkonto och clearingnummer bank
5) medlemsnummer – om det finns tillgängligt.

Dessa uppgifter måste in senast 31/10. Därefter stängs den möjligheten.

Skicka uppgifterna till:
Åsa Kempe: asa.kempe@gmail.com

Fakta om Byalag 1050
Föreningen är startad för att verka inom området kring längs LV1050 (Fornåsavägen) med omnejd i Linköping kommun.

Byalaget ska, enligt beslut från stormötet i november 2013, arbeta med utbyggnad av fiberbaserat bredband men även påverka frågor såsom utbyggnad av cykelväg längs länsväg 1050, kollektivtrafik i området.

På stormötet 2013 togs också beslut på medlemsavgift och initial insats för fiberbaserat bredband. Bredbandet driftsattes i maj 2017 och projektet avslutades i början av 2018.

Man är mycket välkommen i föreningen/byalaget för att stödja/arbeta med andra frågor.

Befolkning inom Byalagets område

Byalagets område befolkas enligt data från Linköpings kommun.

Ålder 0-6 7-15 16-20 21-65 66- Totalt
2015 Antal 106 90 44 448 96 784
2017 Antal 108 102 45 466 106 827
Ökning 1,9% 13,3% 2,3% 4,0% 10,4% 5,5%

Det finns inom området ca 254 bebodda fastigheter (hushåll) vilket ger 3,3 personer per hushåll. Medeltal för Sverige är 2,2 personer/hushåll.

Medlem
Den ekonomiska föreningen kommer att likvideras under 2019.
En ny ideell förening kommer att bildas och överta verksamheten.

Mer information kommer under 2019.
http://byalag1050.se/?page_id=332

Information
Byalag 1050 på Facebook:
Facebook – Byalag 1050

Kommentera