Byalag 1050

Föreningens verksamhetsområde och ändamål

Föreningen är en ideell förening och har sitt verksamhetsområde i Vreta Kloster (Linköpings kommun) längs länsväg 1050 – Maspelösa, Flistad, Gullberg, Hornstäve, Södra Lund med omnejd.

Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen genom att främja utvecklingen av landsbygden och stärka gemenskapen inom verksamhetsområdet. Föreningen ska verka för en hållbar utveckling.

Fakta om Byalag 1050

Byalaget startades 2013 för att arbeta med utbyggnad av fiberbaserat bredband men också för att arbeta med frågor som utbyggnad av cykelväg längs länsväg 1050 och kollektivtrafik i området. Bredbandet driftsattes i maj 2017 och projektet avslutades i början av 2018.

Under hösten 2019 ombildades föreningen från att vara en ekonomisk förening till en ideell förening.

Befolkning inom Byalagets område

Byalagets område befolkas enligt data från Linköpings kommun.

Ålder 0-6 7-15 16-20 21-65 66- Totalt
2015 Antal 106 90 44 448 96 784
2017 Antal 108 102 45 466 106 827
Ökning 1,9% 13,3% 2,3% 4,0% 10,4% 5,5%

Det finns inom området ca 254 bebodda fastigheter (hushåll) vilket ger 3,3 personer per hushåll. Medeltal för Sverige är 2,2 personer/hushåll.

Information
Byalag 1050 på Facebook:
Facebook – Byalag 1050

Byalagets område
Vill du bli medlem men bor utanför – hör av dig.