Byalag 1050

Välkommen till Byalag 1050 – ett byalag som har sina medlemmar längs väg 1050 i området Gullberg – Maspelösa – Flistad med omnejd  i Östergötland.

Fakta om Byalag 1050

Föreningen är startad för att verka inom området kring längs LV1050 (Fornåsavägen) med omnejd i Linköping kommun.

Byalaget ska, enligt beslut från stormötet i november 2013, arbeta med utbyggnad av fiberbaserat bredband men även påverka frågor såsom utbyggnad av cykelväg längs länsväg 1050, kollektivtrafik i området.

På stormötet 2013 togs också beslut på medlemsavgift och initial insats för fiberbaserat bredband. Bredbandet driftsattes i maj 2017 och projektet avslutades i början av 2018.

Man är mycket välkommen i föreningen/byalaget för att stödja/arbeta med andra frågor.

Befolkning inom Byalagets område

Byalagets område befolkas enligt data från Linköpings kommun.

Ålder 0-6 7-15 16-20 21-65 66- Totalt
2015 Antal 106 90 44 448 96 784
2017 Antal 108 102 45 466 106 827
Ökning 1,9% 13,3% 2,3% 4,0% 10,4% 5,5%

Det finns inom området ca 254 bebodda fastigheter (hushåll) vilket ger 3,3 personer per hushåll. Medeltal för Sverige är 2,2 personer/hushåll.

Information
Byalag 1050 på Facebook:
Facebook – Byalag 1050

Byalagets område
Vill du bli medlem men bor utanför – hör av dig.

Lämna ett svar