Inför valet 2018 – partiernas syn på landsbygdsfrågor

Byalaget har inför valet 2018 skickat ett antal frågor på hur de olika partierna ser på landsbygdens utveckling.

Frågorna har skickats till partierna på lokal nivå i Linköping och regional nivå i Östergötland.

Svaren kommer att läggas upp efterhand de kommer in.
Den enskilde medlemmen får själv värdera de svar som lämnas.

Frågor till partierna april 2018

Svar:
(Finns det ingen länk kopplad till partiet har inget svar lämnats än)
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Landsbygdspartiet
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet