Medlemsvgift 2019

Man ska inte betala in någon medlemsavgift för 2019.
Detta hänger samman med att vi under 2019 kommer att avsluta den ekonomiska föreningen och därefter starta en ny ideell förening.

Den ekonomiska föreningens tillgångar ska efter “likvidation” fördela sina ekonomiska tillgångar till medlemmarna vilket preliminärt sker under hösten 2019. Samtidigt betalas medlemsavgifter för 2019 tillbaka.

En ideell förening kommer att bildas efter att den ekonomiska föreningen avslutats. Det kommer att kallas till en möte för att starta upp en ideell förening.

Intill dess svarar styrelsen för den ekonomiska föreningen fortsatt för frågor som rör Byalaget.