Byalag 1050 – Ideell förening – uppstart

Vi kommer att starta “Byalag 1050 Ideell förening” i samband med att den ekonomiska föreningen avslutas i januari.

Föreningen är en ideell förening och har sitt verksamhetsområde i Vreta Kloster, i huvudsak längs länsväg 1050 – Maspelösa, Flistad, Gullberg, Hornstäve, Södra Lund med omnejd.

Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen genom att främja utvecklingen av landsbygden och stärka gemenskapen inom verksamhetsområdet. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Som medlem ska man vara boende eller ägare av fastighet inom verksamhetsområdet. Vi ska se över om det kan finnas andra former av medlemskap, t ex företag i området. Vi kommer att ta in en medlemsavgift per familj, även om hela familjen (hushållet) räknas som medlemmar. En familj/ett hushåll har också bara en röst vid årsmöten.

För att komma igång, kommer en interimsstyrelse bildas ur den förra styrelsen inom kort och vi kommer att fram stadgar och även ordna det praktiska med bl a registrering hos skatteverket och skaffa plus- eller bankgiro för att kunna ta in medlemsavgifter.

Under början av 2020 kommer att första Årsmöte att genomföras då stadgar ska fastställas, styrelse ska väljas samt inriktningen på verksamheten ta form. Vi ska innan dess sammanställa vilka frågor som medlemmarna anser vara viktiga att ta tag i.

Det kommer finnas behov av engagerade byalagsbor som kan stötta med idéer och engagemang i de olika arbetsgrupperna som behöver bildas för att organisera arbetet.

Byalaget kommer efterhand att ta över hemsidan och Facebook-gruppen och använda dessa som huvudsaklig kommunikationskanal med medlemmarna. Utöver dessa kommer vi att ta in namn och kontakt- och adressuppgifter på de som önskar vara medlemmar. för att kunna använda epost eller brevutskick.

Vi kommer efterhand att lägga upp information om vilka som ingår i styrelsen och de stadgar vi antagit. Vi kommer meddela när och hur medlemsavgiften ska betalas. Kallelse till det första Årsmötet som genomförs i början av 2020 kommer när datum är bestämt.

Vi har tagit fram ett formulär där intresseanmälan för att bli medlem i “Byalag 1050 Ideell Förening” kan göras. Där kan man också framföra vad man anser att Byalaget ska arbeta med och vad man själv kan bidra med.

Länk till intresseanmälan finns här:

Hemsida: http://byalag1050.se/ (övertas från Byalag 1050 Ekonomisk förening)

Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/752216861517686/ Byalag 1050 – Maspelösa / Gullberg / Flistad

PS. BETALA INTE IN NÅGON MEDLEMSAVGIFT INNAN VI TYDLIGT MEDDELAR HUR DEN SKA BETALAS. DS.

/Interimsstyrelsen via Robert Norling och Mats Walldén