Verksamhet 2020

Byalaget drar nu igång verksamheten efter vårens något mindre aktiva period.

Vi har utifrån enkäten och Årsmötets beslut bildat arbetsgrupper enligt nedan. Kontaktpersonerna för dessa ansvarar för att dra igång verksamheten och de kommer att ta kontakt med de som tidigare anmält intresse. Om det är fler som kan bidra utifrån egna förutsättningar är du/ni välkomna att ta kontakt med utpekade kontaktpersoner eller med någon annan i styrelsen. Om du har anmält intresse men ingen tar kontakt med dig – hör av dig!

* Trafikgrupp med ansvar för Gång-/cykelväg (G/C), trafikfrågor främst väg 1050 samt kollektivtrafiken.Kontaktpersoner: Ronny Holmberg och Magnus Kempe.

* Maspelösa utvecklingsgrupp med ansvar för utvecklingsfrågor som främst rör Maspelösa inklusive väg 1040. Gruppen hanterar t ex lokala trafikfrågor för Maspelösa. Kontaktpersoner: Bengt Larsson och Sebastian Cavalli-Björkman.

* Trivselgrupp som ansvarar för att hantera olika arrangemang för Byalagsmedlemmarna.Kontaktperson: Madeleine Adler.

Vad gäller Gullberg och Flistad har vi just nu ingen särskild utvecklingsgrupp, men finns intresse och särskilda frågor kontaktas främst följande:
* Gullberg: Mats Walldén
* Flistad: Lars Andersson.

På hemsidan finns mer information om verksamheten: http://byalag1050.se/

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida: http://byalag1050.se/?page_id=28