Bredband information

Här finns information kring Byalagets projekt med bredband.

AKTUELLT (2018-03-18)

Information utskick Byalag 1050

Det var ett tag sedan vi gjorde ett informationsutskick men här kommer det lite information.

Vad har hänt?
Bredbandet har varit i drift sedan maj 2017 och allting fungerar som det är tänkt rent tekniskt. Många har aktiverat sin bredbandsanslutning och kan nyttja de tjänster som erbjuds.
Under sommaren/hösten 2017 så fortsatte styrelsen det mödosamma arbetet med slutredovisning och försökte stänga projektet.

Vi spenderade mycket tid på att redovisa enligt jordbruksverkets regelverk. (de sista 20% av stödpengarna betaldes först ut när projektet var slutgodkänd)
Efter lite komplettering gentemot länsstyrelsen/jordbruksverket så fick vi besked i december 2017 att vårt projekt hade blivit godkänt och de sista stödpengarna kunde då utbetalas till Byalaget.

Detta gjorde att vi även kund återbetala den ”brygg”-finansiering gentemot Telia Finance som vi har nyttjat. De 2.2MSEK som vi lånade är nu alltså återbetalade och ingen skuld finns gentemot TeliaFinance.

Aktuell status
Under vårkanten har vi främst förberett inför årsmöte samt att vi försöker avsluta projektet rent ekonomisk med deklaration ska göras för räkenskapsåret 2017.

Vi passar på att påminna om årsmötet som går av stapeln den 22 mars i ljungsbroskolans matsal kl 19:00. Mer information och dokument kring detta finns på vår hemsida www.byalag1050.se

De preliminära räkenskaperna säger att vi gör ett överskott som ska redovisas och återbetalas till medlemmarna.
Detta gör det viktigt att ni fortfarande är medlemmar i byalaget/ekonomiska föreningen även för år 2018 för att kunna ta del av återbetalning.

Så det går bra att sätta över 100kr till föreningens bankgiro som är 528-4054. 

Det går även bra att betala med ”Swish”, sätt då över 100kr till nummer  1230299198 

I båda fallen, Swish eller Bankgiro, märk överföringen med ert medlemsnummer. Har ni inte tillgång till detta så hör av er så skickar vi det via epost.

Rent bredbandsmässigt så är projektet avslutat och inget mer arbete kommer ske kring just de delarna.

Vi passar på att påminna om att om arbete ska utföras i närheten av fiberledning så ska utsättning/markering begäras via tjänsten ”ledningskollen” www.ledningskollen.se för att undvika eventuella problem.

På torsdag (22/3) kl 19 är det årsmöte för Byalag 1050 Ek. förening i ljungsbroskolans matsal. Varmt välkommna.

Vi passar även på att nämna att det har påbörjats en ”etapp2” av bredbandsutbyggnaden av några eldsjälar i Maspelösa, bland annat de som nyligen byggt/kommer bygga hus i centrala Maspelösa.

Tanken är att de ska försöka samla upp intresserade i vårt område som inte gick med i etapp1. Byalag 1050 är inte involverade mer än att bistå med information.

Finns intresse eller om man vill veta mera så hör man av sig via epost till efteranslutningmaspelosa@gmail.com eller telefon 0763-41 40 02

/Styrelsen för Byalag 1050

AKTUELLT (2017-05-24)

Bredbandsnätet är driftsatt.
Läs mer på ”Bredband – kom igång”:
http://byalag1050.se/?page_id=227


AKTUELLT (2017-02-28)

Just nu – Grävning:
Grävarbetet avslutades runt årsskiftet och är färdigt vad det gäller kanalisation, dock så kvarstår en del återställningsarbete som just nu inväntar bättre väderlek och årstid innan detta drar igång.
Detta är beräknat att starta i april, men är som sagt beroende på väder och vind.

Just nu – Fiberinkoppling
Sedan v. 3 har arbetet påbörjats med att koppla in fastigheter som ska anslutas mot fibernätverket. Detta består i att PEAB ringer runt och bokar upp tider där de sedan kommer hem en tekniker som tar hål i fastigheten och monterar upp fiber-konverter i hemmen.

I skrivande stund så har ca 60% av området fått besök och fått sin utrustning monterad. Detta arbete beräknas vara färdigt i slutet på mars.

Parallellt med detta arbete så pågår även sammankoppling av fiberkablar i kopplingsskåp & telestationen som är centrala knutpunkten i vårt område. Där har vi råkat ut för en liten förseningen med alla inblandade parter, men enligt uppgift så ska detta arbete ha påbörjats nu också. Förseningen beror på dels materialbrist samt vart utrustning ska placeras. (Samtal mellan PEAB/Skanova & Telia, Telia är formellt ägare till telestationen)

Stationsarbetet beräknas också vara i slutet på mars/början på april.

Mars/april
När stationsarbetet och alla fiber-dosor är installerade så ska nätet besiktas i två omgångar. Detta kommer kräva att alla fiber-dosor är strömsatta i hemmen. Är fiberdosan inte inkopplad kommer PEAB att behöva göra hembesök för att mäta upp fibern.

Vi har full förståelse för att alla inte kan/kommer ha möjlighet att ha sin fiberdosa strömsatt, men det skulle underlätta och snabba besiktningen om så många som möjligt har möjlighet att strömsätta sin fiberdosa.

Finns det ingen möjlighet till detta så hör gärna av er till oss så kan vi förvarna PEAB om vilka adresser som behöver hembesök.

Denna fas kallar vi för aktivering nr 1, och den behövs för besiktning. I denna fas så kommer det inte vara möjligt att använda anslutningen även om det är kontakt med telestationen rent kopplingsmässigt.

När aktiveringsfas nr 1 är avslutat och besiktning genomförd så är vi enligt tidplanen framme i mitten på april gissningsvis. (några fiberkablar behöver säkert att lagas/svetsas om)

När nätet och arbetet är godkänt av dels oss i styrelsen, vår entreprenör samt Skanova, kommer nätet att säljas till Skanova som då övertar ägande & drift av nätet.

Sedan är det dags för aktivering nr 2 av nätet för att kunna börja använda nätet. Denna del står Zitus för som är vår kommunikationsoperatör. De ser till att det finns tjänsteleverantörer som vi som konsumenter kan beställa tjänster av.

Det är svårt att säga exakt när detta kommer att ske men vår uppskattning är att aktivering av nätet så det börjar fungera för samtliga sker i början/mitten på maj.

Vill man börja titta på vilka tjänster som kommer erbjudas preliminärt så kan ni gå in på följande sida för att se vårt kommande utbud.

http://uppland.zmarket.se/privat

Det är inte helt 100% klart exakt vilka tjänster som kommer finnas, men vi har fått information att utbudet i området ”Uppland” på www.zmarket.se bäst speglar vårt kommande utbud. Zitius reserverar sig dock för eventuellt förändringar.

 

AKTUELLT (2016-12-06)

Bredbandsinfo – Grävning

Som ni boende i området säkert har noterat så har det pågått grävning nu under hösten och målet är att vara klara med allt grävarbete nu vid årsskiftet.

De mest aktuella siffrorna är att fram tills fredagen den 25 november så har 70% av området blivit färdiggrävt. Tomtgrävning står för ca 15% av totalen.
Så just nu pågår de sista sträckorna samt så har det även påbörjats tomtgrävning i större skala.

De sträckor som kvarstår är främst sträckan förbi Södra Lund och borta vid Kornett/Kullagården som inte är tomtgrävning.

Vi har blivit informerade om att det har pågått tomtgrävning på tomten utan att entreprenören har berättat detta vilket inte är bra.
När det kom till vår kännedom så tog vi upp det direkt entreprenören och de ska nu höra av sig till berörd fastighetsägare.
Upplever ni att detta fortfarande är ett problem så vänligen kontakta oss.

Vi passar också på att berätta att grävningen på tomt kommer att ske med såkallad ”grovåterställning”.

Detta innebär att grävs det tex i en gräsmatta kommer entreprenören inte så nya gräsfrön ,eller återställa plattor/trall-brädor m.m.
Sker grävning över tex en grusgång försöker man samla gruset och sedan lägga tillbaka det om det är möjligt.

I de flesta fall använder man en liten kabelplog som gör att det syns väldigt lite att det blivit grävt.
Fiberblåsning har påbörjats och det kommer att finnas fiberkablar framblåsta. Så var försiktiga om ni har för avsikt att flytta den fiberkabel som slutar vid huset.
Vid minsta fråga kring detta kontakta oss i byalaget.

Från och med v.3 -2017 kommer Sofia Saxlid på PEAB att börja boka upp för håltagning och kundinstallation i fastigheten.
PEAB räknar med att de kommer klara av att ansluta 6 fastigheter per dag vi har strax över 200 fastigheter att ansluta.
Så det är beräknat vara klart runt v.10 för samtliga fastigheter.

Håltagning i fastigheten kommer att ske inifrån och ut med en viss vinkel nedåt eftersom fiberkabeln inte tål att böjas allt för mycket.
På utsidan av fastigheten kommer en stålränna/karm monteras för att skydda fiberkabeln.

Hembesöket med håltagning och montering av fiberutrustning beräknas till ca 1h och installatören bokar upp antingen förmiddag eller eftermiddag för installation.
Tyvärr går det inte ange en mer exakt tid än så.
Under denna tiden måste någon i fastigheten vara hemma och släppa in installatören när denna dyker upp.

Vi håller just nu på och tittar på när nätet kan börja fungera för de som blir anslutna.
Troligtvis kommer nätet att aktiveras för samtliga vid en given tidpunkt, det är den information vi har i dagsläget men vi återkommer kring detta.

Bredbandsinfo – Ekonomi

Som läget är just nu ser vi inget behov av ytterligare inbetalning, men vi kan med säkerhet inte säga detta förens vi börjar närma oss slutet av projektet.

 

AKTUELLT (2016-11-04)

Grävningen fortsätter och man har lagt ner rör i området Knivinge – Gullberg och man har börjat gräva på östra vägen upp mot Maspelösa och ner mot Hornstäve.

I Gullberg söder om väg 1050 har grävning skett på tomterna fram till huskropp.

Ca 40% av grävningarna är genomförda. Planen är att vara klara med grävningarna under december.

Inkoppling sker under början av 2017.

Projektet i sin helhet ska vara avslutat till sommaren 2017.

INFORMATION 2016-09-01

Nu startar det praktiska arbetet.

Under vecka 34 & 35 så påbörjas visst arbete som några säkert lagt märke till i området. Det kommer t ex börjas sättas ut pinnar för att markera var befintliga ledningar går.

Sofia på PEAB som är vår entreprenör har bland annat börjat att ringa runt till de som ska anslutas för att boka in möten tillsammans med en ”fiber-tekniker” som går igenom hur det ska grävas och anslutas på den egna fastigheten.

Arbetet kommer att påbörjas vid ”Fornåsa-korset” och gå västerut. Så i dagsläget så kan boende i Gullberg/Knivinge/Hornstäve Norra/södra förvänta sig samtal ifrån Sofia. Några av er har säkert kanske redan pratat med Sofia.

Vi inväntar fortfarande några tillstånd ifrån Trafikverket utmed några av deras vägar och vi har en dialog med länsstyrelsen & Östergötlands Museum angående grävning i området kring Södra Lund samt Myra. Dessa sträckor måste ske med schaktövervakning som det ser ut nu. Skulle ni ha frågor så är ni välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen.

Grävning av schakt påbörjas vecka 36 i Knivinge och upp mot Gullberg/väg 1050.

INFORMATION 2016-08-14

Projektet fortskrider och under vecka 34 (22-26 augusti) beräknas grävningarna starta. Grävningen planeras att genomföras med början i Gullberg – Knivinge och sedan fortsätta efterhand västerut mot Maspelösa och Flistad.

Fibergruppen kommer att ta kontakt med respektive tomtägare innan någon grävning på tomt börjar. Först ska  plats för ”stamledningen” grävas.

Det kan tidvis bli trångt på småvägarna när grävningen sker och vi hoppas på förståelse för detta.


INFORMATION 2016-07-04

Nu har vi 167 medlemmar i bredbandsprojektet och 189 anslutningar inbetalda.

Samtliga avtal är påskrivna och inlämnade. Arbete med att ta in borgensförbindelse pågår. Borgensförbindelse ska vara inlämnad senast 2016-07-15. Se http://byalag1050.se/?page_id=131

Arbetet med att ta kontakt med markägare och ta in markavtal kommer att påbörjas i närtid.

Styrelsen har sedan tiden för inbetalning och avtalsskrivning arbetat vidare i dialogen kring projekteringen av området, vi har också haft fortsatt dialog med både länsstyrelsen kring de stöd-medel vi har sökt.

Det är fortfarande så att jordbruksverket/länsstyrelsen kommer med förtydliganden kring stödmedel trots att reglerna är beslutade sedan länge.

Detta gör att styrelsen måste hela tiden hålla sig uppdaterade kring nuläget. Vi har i genomsnitt möte 1 gång/veckan i fiberprojektet.

Projektering av bredbandsdragning och grävning
Med denna info kan vi presentera den preliminära “grävkartan” d v s detaljprojekteringen över området. Denna karta visar önskemålen på vart det kan grävas i området.

Kartan som visar hela området är bifogad som en PDF-fil här:
Byalag 1050_A1_800_160616  (klicka på länken)

Kartan är stor men det går att zomma in  för att visa dragning i detalj.

De blå linjerna är redan genomförd grävning och kanalisation som kan återanvändas.

De gröna linjerna visar vart ny grävning önskas genomföras.

All grävning kommer i största möjliga mån gå utmed befintliga vägar. (Inom trafikverkets område exempelvis)

Gröna linjer som går in på trädgårdstomten vid husen finns enbart med på kartan för att visa vilka hus som ska anslutas.

Den exakta dragningen på ens egna fastighet vid huset bestäms på plats tillsammans med entreprenören då det även bestäms var i fastigheten man vill installera utrustningen.

Så ni behöver inte ställa frågor eller skicka önskemål direkt till oss angående dragningen på er egna tomt vid huset. Däremot tar vi gärna emot synpunkter på övrig dragning.

Under sommaren är planen att ta kontakt med berörda markägare för att diskutera dragning.

Grävstart
Planerad grävstart i området är mitten/slutet av augusti på vissa dragningar.

Några dragningar kräver större planering då vi ska gräva dessa tillsammans med Tekniska verken då de planerar el-arbeten i samband med grävning.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INFORMATION 2016-05-27

Nu har vi 166 medlemmar i bredbandsprojektet och 190 anslutningar inbetalda.

Vi har vi nått över de gränser som gäller för både stödet för Länsstyrelsen (minst 55%) och avtalet med Fibergruppen (167 anslutningar).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INFORMATION 2016-04-18

Nytt avtal för bredbandsmedlemmar

Ett nytt avtal har tagits fram med stöd från medlemmar och Telia Finance. Detta avtal är det som gäller och som varje medlem har att ta ställning till.

Ta del av informationsbrevet där förutsättningarna framgår och det beskrivs vad som kan påverka slutligt pris.

Avtalet ska skrivas ut i två exemplar och skickas eller lämnas till mottagarna nedan. Sista datumet för lämnande av avtal är 2016-04-24 (söndag kl 1800). Om det postas måste det komma fram senast fredag 2016-04-22.

Borgensåtagande ska inte skickas in nu. Styrelsen återkommer när det blir aktuellt och vilken summa borgensåtagandet ska avse. Tecknande av avtal innebär också att man åtar sig att teckna borgensåtagandet.

Inbetalning av anslutningsavgift och medlemsavgift ska ske senast 2016-04-30.

Informationsbrev, avtal och borgensåtagande finns på:
Bredband – avtal, borgen och ekonomisk information (klicka på länken)

Avtalet skrivs ut och undertecknas i två exemplar och skickas till (lämnas till):

Robert Norling

Hornstäve Solhem 1

590 76 Vreta Kloster

eller

Håkan Svensson

Maspelösa Lundsäter 1

590 76 Vreta Kloster

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TEKNISK INFORMATION OCH MARKAVTAL

Här finns Skanovas kravspecifikationer för bl a fyllningsdjup och Skanovas  mall för markavtal.

Se sidan ”Bredband – teknisk information och markavtal” (klicka på länken)

ÖVRIG INFORMATION

Byalag 1050 arbetar bl a med att skapa möjligheter till ett fiberbaserat bredbandsnät i vårt område.

Notera att det är ett krav att vara medlem i byalaget för att ansluta sig till det fiberbaserade bredbandet som kommer att byggas ut inom området. Medlemsavgiften är 100:- SEK.

Kontaktperson för arbetsgruppen för bredband:
– Robert Norling

Information gavs på Byalagets årsmöte 2016-03-16 vilket redovisas kortfattat nedan. Till mötet kom ca 50 talet personer och lyssnade och ställde frågor.

Information har också givits vid ett informationsmöte 2016-04-12 i Ljungsbroskolan där Byalagets styrelse jämte  entreprenörer (Fibergruppen & Zitus) informerade om projektet och det avtal som ska tecknas mellan Byalaget och medlemmarna. Ett 100-tal medlemmar deltog. Ett antal synpunkter kom upp kring avtalets utformning vilket resulterade i ett nytt avtal som skickas ut v 16.

 • Nätet planeras att vara klart 2016-12-30 om tidsplanen kan hållas.
 • Följande tjänsteleverantörer kommer att finnas i nätet (justeringar kan komma att ske):
  Telefoni-leverantörer:
  Alltele, Bahnhof, Bredband2, Comhem, Riksnet, T3, Telia.
  Internet-leverantörer:
  Alltele, Bahnhof, Boxer, Bredband2, Bredbandsbolaget, Comhem, Ownit, Riksnet, T3, Telia, Tyfon, Universal Telecom.
  TV-leverantörer:
  Bredbandsbolaget, Comhem, Telia, Viasat.Utbudet för Byalag1050 är inte helt bestämt och förändras efterhand men för att få uppfattning, gå in på: Qmarket Välj  område ”Norrköping Bredband” i högra marginalen vilket kommer att motsvara det utbud vi erbjuds.
 • Fibergruppen kommer att stå för byggnation av nätet och Zitus kommer att sköta drift av nätet och tillhandahålla en plattform för alla tjänsteleverantörer i nätet. Nätet ansluts till Telia/Skanovas nät.
 • Inom vårt anmälda område finns 256 fastigheter med permanentboende. För att vi ska få fullt stöd utbetalt ska minst 55% anslutas (d v s 140 fastigheter). Vi har idag ca 70% anmälda (180 anslutningar).
 • Projektet är beräknat att kosta ca 8-9 miljoner kronor. Nätet kommer att säljas till en operatör när det är klart.
 • Länsstyrelsen har 2016-03-07 fattat beslut att stödja projektet. Vi får stöd med 60% av kostnaderna (minus mindre del av kostnader som vi ej får stöd för).
 • En av Byalag 1050´s utmaningar i detta projekt är finansiering och ekonomi. Det är mycket regler kring skatter och moms som ska följas och vi har därför tagit hjälp av en revisionsbyrå så att ingenting blir fel. Vår kanske största utmaning är att lösa likviditeten i projektet. Stödpengarna från Länsstyrelsen betalas ut i efterhand och de sista 20% betalas ut först när projektet är helt färdigt och slutrapporterat.Detta har inneburit att vi har fått teckna avtal om en så kallad ”bryggfinansiering” (lån) för att klara av att bygga klart projektet innan  slutsumman betalas ut. Vi hade en utmaning att hitta en finansiär som var villig att hantera bryggfinansieringen, men valet föll till slut på Telia Finance AB.Bryggfinansiering om upp till 2.2 miljoner gör att vi klarar likviditet och att genomföra projektet. En viktigt del i detta är att påminna om att finansiering och utbyggnad av hela projektet delas solidariskt av alla medlemmarna i föreningen. Detta innebär att ett borgenåtagande ska skrivas under av samtliga i anslutning till att anslutningsavtalet undertecknas.
 • Priset är som tidigare kommunicerat max 18500 kr per anslutning (bostad). Anslutningsavgiften kan bli billigare men inte dyrare. I bästa fall runt 12000 kr. Tillkommande anslutningar i lägenhetshus kostar 7500 per lägenhet. I detta pris ingår grävning även på egen tomt och montering i fastighet, färdigt att använda.
 • Inbetalning av de 18500 kr kommer att ske i två alternativt tre etapper. En anslutningsavgift om 13000 kr tas ut först och senare i projektet kommer återstoden att betalas in. Vi återkommer med exakt summa inom kort. I samband med denna inbetalning ska även medlemsavgiften till Byalaget om 100 kr inbetalas.

Övrigt

 • Tidsplan framgår längre ner på sidan.
 • På vår hemsida kommer man kunna följa vilka fastigheter som har skrivit avtal om anslutningar via en karta.
 • Har ni övriga frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.
 • Vi vill även påminna om att vi numera finns på facebook genom gruppen “Byalag 1050 – Maspelösa / Gullberg / Flistad”

Kan jag ansluta mig till projektet?
Om fastigheten finns inom avgränsningen för projektet kan man ansluta sig innan sista anmälningsdag samt att man tecknat avtal och betalat in avgiften innan sluttiden.

Byalaget får inte ansluta fastigheter utanför området utifrån de regler som Länsstyrelsen givit i samband med beslut om stöd. Fastighetsägare kan ta kontakt med Fibergruppen för att få ett kostnadsförslag för anslutning men den anslutningen kan inte räkna med ekonomiskt stöd (60% av kostnaden) från Länsstyrelsen.

Byalag1050_Bredband_2016_Avgränsning_4
B
ild på bredbandsområdet

Deltagare i bredbandsprojektet (nytt fönster öppnas)
Röda = Intresserade men ej lämnat avtal
Gula = Avtal lämnat
Gröna = Betalt in (uppdaterat 2016-06-30)

Medlems- och anslutningsläget:
– Medlemmar i byalaget: 170 hushåll.
– Medlemmar i bredbandsprojektet:  167.
– Antalet anslutningar (fastigheter/lägenheter) som lämnat avtal: 189 anslutningar.

Kan jag ansluta mig till projektet i efterhand?
Möjligheterna är små till obefintliga. Efter sista anmälningsdatumet (inbetalningsdatumet) startar slutlig projektering och grävning och nätet byggs utifrån de som anmält sig.

Det kommer att finnas en teknisk överdimensionering för tillkommande och nybyggnation av fastigheter.

Det kommer att vara möjligt att ansluta sig efteråt men då får man räkna på helt andra kostnader kring gissningsvis 35000-45000 kr eftersom det då inte utgår något stöd från Länsstyrelsen samt att det kostar extra att starta upp grävning och fiberblåsning.


Stöd från EU och Landsbygdsprogrammet
Länsstyrelsen har 2016-03-07 fattat beslut om att stödja Byalag1050:s bredbandsprojekt utifrån det stöd vi sökt. Detta innebär att projektet kommer att genomföras enligt plan.

 

Övergripande tidsplan:

– Februari-mars 2016:
– Beslut om bredbandsstöd (KLART 2016-03-07).

– April-maj: 2016:
– Informationsmöte 2016-04-12. (KLART)
– Inbetalning från medlemmarna av slutlig avgift för anslutning senast 2016-04-30. (KLART)
– Stängning av lista på beställande kunder. (KLART)

– Maj 2016:
– Detaljprojektering (såsom utredning av befintlig kanalisation, möjlig samförläggning, inventering av fornminnen, utredning markförhållanden, upprättande av markavtal m m). KLART)
– Utformning av organisation och avtal med underleverantörer. (KLART)

– Sommar/höst 2016:
– Markavtal med markägare utanför tomtmark. (PÅGÅR)
– Installatör besöker kunder för att se över tomtgrävning och installation av hårdvaror i hemmet, tomtavtal skrivs under. (PÅGÅR)
– Schaktning, (PÅGÅR)
– Blåsning, svetsning av fiber.
– Färdigställande av fiberstation.
– Övriga arbeten för att färdigställa nätet.

– Vinter/Vår 2016/2017:
– Driftsättning, kontroll av uppkopplingssignal hos kunder.
– Mätning och dokumentation utförs och överlämnas till nätoperatör.
– Besiktning .
– Avtal mellan förening och nätägare.
– Överlämning av nät.
– Nätet driftsätts för användning.

Projektet stöds av Leader och EU.

Leader EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

Jordbruksverket – Leader

Utveckla bredband
 Ett snabbt bredband gör det möjligt för dig som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhälle som nu växer fram. Regeringen satsar därför 3,25 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden.
EU och Jordbruksverket stödjer Byalag 1050 med 60% av kostnaden för utbyggnad av fiberbredband under 2016-2017.