Vandringsleder

Fotograf: Johan Ericsson

Ett av Hållbarhetsgruppens arbetsområden är att försöka få till vandringsvägar inom byalag1050s område. Syftet med lederna är att ge oss alla en förbättrad möjlighet till ett aktivare friluftsliv.

Etapp1 i detta arbete är två stycken leder: Maspelösaleden och Kullaleden. Mer information i tidigare utsänt infoblad:

Byalag1050_Infoblad_2022-01-15_Vandringsleder_sponsring-1

Invigningen av dessa skedde den 2 Oktober 2022 – efter att alla delsträckor blivit färdiga att vandra på. (Se Bild-dagboken.)

Total längd är 8,6 km som delas upp i två sammankopplade leder. Maspelösaleden 3,7 km (röd) och Kullaleden 4,9 km (gul) på kartan nedan:

Den båa sträckan på kartan är den lilla genväg som också markerats ut i terrängen med stolpar och blå spårmarkörer.

Etapp2 kommer att bli en led mellan Gullberg och Maspelösa