Vandringsleder

Ett av Hållbarhetsgruppens arbetsområden är att försöka få till vandringsvägar inom byalag1050s område. Syftet med lederna är att ge oss alla en förbättrad möjlighet till ett aktivare friluftsliv.

Etapp1 i detta arbete är två stycken leder: Maspelösaleden och Kullaleden. Mer information i tidigare utsänt infoblad:

Byalag1050_Infoblad_2022-01-15_Vandringsleder_sponsring-1

Planerad invigning någon gång i augusti-september 2022 – när alla delsträckor förhoppningsvis är färdiga att vandra på
Total längd är 8,6 km som delas upp i två sammankopplade leder. Maspelösaleden 3,7 km (lila) och Kullaleden 4,9 km (röd) på kartan nedan:

Etapp2 kommer att bli en led mellan Gullberg och Maspelösa