Lokal Historia-gruppen

Lokal Historia-gruppen arbetar med allt som har med lokal kulturhistoria att göra. Det kan vara allt från att leta reda på och samla information om våran bygds kulturhostoria till att vara med och hjälpa till att spida sådan kunskap till fler genom tex föreläsningar med inbjudna talare. Allt som har med våran bygd att göra historiskt sett är av intresse, såväl långt tillbaka (som tex att vi har en runsten från 1000-talet här) som sånt som kanske inte alls känns så gammalt för en del av oss (som tex flygfoton av hus och byar härikring från 1990-talet).

Är lokal historia nånting som intresserar även dig så hör gärna av dig till nån av oss i arbetsgruppen .

Kontaktpersoner: Magnus Kempe och Ronny Holmberg

Den hållbara vägen