Linköpingsförslaget – Gång- och cykelväg längs väg 1050

Nu är ett nytt Linköpingsförslag om gång-/cykelbana längs väg 1050 inlämnat av Magnus Kempe och styrelsen. Gå in och rösta senast 2018-09-09.
 
Linköpingsförslag som efter 60 dagar fått 100 röster eller fler överlämnas till ansvarig förvaltning eller nämnd för handläggning och ställningstagande. Förslag som fått färre än 100 röster lämnas utan åtgärd, men de förtroendevalda har möjlighet att även föra dessa vidare i processen.
 
En röst per person.