Linköpingsförslaget – Gång- och cykelväg längs väg 1050

Nu är ett nytt Linköpingsförslag om gång-/cykelbana längs väg 1050 inlämnat av Magnus Kempe och styrelsen. Gå in och rösta senast 2018-09-09.
 
Linköpingsförslag som efter 60 dagar fått 100 röster eller fler överlämnas till ansvarig förvaltning eller nämnd för handläggning och ställningstagande. Förslag som fått färre än 100 röster lämnas utan åtgärd, men de förtroendevalda har möjlighet att även föra dessa vidare i processen.
 
En röst per person.
 
Förslaget fick 667 röster.
Aktuell status
Avslutat förslag
Registrerad datum
2018-07-07
Ställningstagande
Avslag
Motivering/Information
Det finns idag inga planer på att bygga en cykelväg längs väg 1050. Väghållare och ansvarig för väg 1050 är Trafikverket och tillsammans med Region Östergötland planerar de utbyggnad av cykelvägar längs statligt vägnät. I samrådsversionen av den regionala cykelstrategin som Region Östergötland tagit fram tillsammans med Trafikverket och Linköpings kommun så finns inte önskad cykelväg med.
Linköpings kommun tackar för engagemanget! 2019-09-04