Informationsblad 2021-11-19

Höstrapport från Inspirationsträdgården i Maspelösa

I Pelle och Marie Geivalds trädgård ska den biologiska mångfalden få en självklar plats. Ambitionen under hösten har varit att anlägga en del av tomten som ängsmark (ca 200 kvm.) Den 24 september såddes därför över 37 olika ängsfröer och 7 olika grässorter på den blivande ängsmarken och under sommaren 2022 är det tänkt att dessa ska börja blomma.

Marie med dottern Majken inspekterar den framtida ängsmarken Foto: Pelle Geivald
Förberedelser inför sådd görs av arbets-teamet Janne Wester Slåttergubben, Marcus Skog & Trädgård och Bengt Larsson från Hållbarhets-gruppen. Innan krattningen hade jorden bearbetas med jordfräs. Foto: Pelle Geivald

Nu väntar vi på våren och på att ängsmarken ska börja visa tydliga tecken på ett rikt och blommande växtliv.

Ängsmarken är en del i hållbarhetsgruppens arbete att ”göra skillnad”, se information på Byalagets Hemsida under flik Hållbarhet/Rikare Trädgård. http://byalag1050.se/?page_id=657

Inspirationsträdgården presenterades i Byalagets informationsblad 25 april 2021.

/Hållbarhetsgruppen Byalag 1050

PS. TV-programmet ”Ge oss naturen tillbaka” i SVTPlay avspeglar hur rätt Pelle och Marie tänker med sin trädgård. Hållbarhetsgruppen tipsar därför alla att titta på programmet. DS