Styrelsen och kontaktuppgifter

Byalag 1050 – styrelse och arbetsgrupper

Befattning Namn Boende Kontaktinformation
Ordförande Håkan Svensson Maspelösa 070-3128320

 

Sekreterare

Projektledare bredband

Robert Norling Hornstäve 0761-400241
byalag1050@gmail.com
Kassör Åsa Kempe Maspelösa 070-3251839

 

Ledamot Ronny Holmberg Hornstäve 013-392027
010-7114619 
Ledamot

Ansvarig hemsidan

Mats Walldén Gullberg 070-2366318
mats@wallden.email
Suppleant Lars Andersson Flistad 0706-692390

 

Suppleant Håkan Thorngren Maspelösa 070-5515041

 

Revisor Filip Lindbast Maspelösa 0705-831088