Styrelsen och kontaktuppgifter

Byalag 1050 – Ideell förening – styrelse
vald 2019-11-27 samt vid årsmötet 2020-02-27

Befattning Namn Boende Telefon E-post
Ordförande Robert Norling Hornstäve 076-1400241 byalag1050@gmail.com
Vice ordförande Sebastian Cavalli-Björkman Maspelösa 076-3414002 cavalli.sebastian@gmail.com
Sekreterare, kassör Mats Walldén Gullberg 070-2366318 mats@wallden.email
Ledamot Lars Andersson Flistad 070-6692390 lar.and@telia.com
Ledamot Ronny Holmberg Hornstäve 013-392027
Ledamot Magnus Kempe Maspelösa 013-392013 carl.magnus.kempe@gmail.com
Ledamot Bengt Larsson Maspelösa 070-6392011 bengtlarsson.stubbevallet@telia.com

 

Ansvarig Facebook-grupp Robert Norling
Ansvarig hemsidan Mats Walldén

 

 

Byalag 1050 – Ekonomisk förening (under likvidation) – f d styrelse

Befattning Namn Boende Kontaktinformation
Likvidator
Kassör
Åsa Kempe Maspelösa 070-3251839
Ordförande Håkan Svensson Maspelösa 070-3128320
Sekreterare

Projektledare bredband

Robert Norling Hornstäve 0761-400241
byalag1050@gmail.com
Ledamot Ronny Holmberg Hornstäve 013-392027
010-7114619
Ledamot Mats Walldén Gullberg 070-2366318
mats@wallden.email
Suppleant Lars Andersson Flistad 0706-692390
Suppleant Håkan Thorngren Maspelösa 070-5515041
Revisor Filip Lindbast Maspelösa 0705-831088