Vandringsledens alla sponsorer

Från Byalagets sida vill vi få framföra ett stort tack till alla som har varit med och hjälpt till med att få vandringsleden färdig. Både som välvilliga markägare, som hjälpsam arbetskraft och som ekonomiska bidragsgivare. ALLA insatser har varit mycket uppskattade.

Detta gåller således för samtliga på denna lista:

Kullagården
Örngården
Flistad Skattegård
Stubbevället
Kornettgården
Storgården
Sjättingen
Byalag1050
Kulla Byalag
Boställets vedugnsbageri
Stuteri Lövet (Sved)
Kulla Tyskgård
Kornettgårdens Samlingar och Café
Heidi Uggerhöj / Nejden Hair Art
Linnéa El-Solh / Yogafarmen
Maspelösa Trädgård & Harmoni
Familjen Engstrand
Linn Lunsjö
Familjen Lissing
Familjen Sundell
Åsa och Magnus Kempe
Marcus Träd&Gård
Conny och Inger Blom
Familjen Bredin                                                   
Henrik Sandström                                                  
Familjen Linnér                                                    
Veronica Larsfjell                                                    
Inger och Hasse Berg                                         
Sebastian och Madeleine Cavalli-Björkman   
Róbert Kotán                                                           
Bengt och Lena Josefsson                               
Emmy Koivisto                                                        
Familjen Thorngren                                           
Magnus Johansson                                                
Familjen Strand                                                   
Robert och Sigrid Bäckström                          
Düringer och Henrysson                   
Lars och Birgitta Andersson                                   
Familjen Walldén                                                   
Magnus Wedberg                                                  
Mariyan Lyubomirov Marinov                       
Familjen Wärn                                                     
Kristofer Bernhardsson                                       
Marie Andersson                                                   
Birgitta Andersson                                                
Henrik Karlsson                                                       

Den hållbara vägen