Lokal Historia-gruppen

Lokal Historia-gruppen arbetar med allt som har med lokal kulturhistoria att göra. Det kan vara allt från att leta reda på och samla information om vår bygds kulturhistoria, till att vara med och hjälpa till att sprida sådan kunskap till fler genom t ex föreläsningar med inbjudna talare.

Allt som har med vår bygd att göra historiskt sett är av intresse, såväl långt tillbaka (som t ex att vi har en runsten från 1000-talet här) som sånt som kanske inte alls känns så gammalt för en del av oss (som t ex flygfoton av hus och byar häromkring från 1990-talet).

Är lokal historia nånting som intresserar även dig så hör gärna av dig till någon av oss i arbetsgruppen .

Kontaktpersoner: Magnus Kempe och Ronny Holmberg