Bild-dagbok för händelser under vandringsledens tillkomst

Här är några av alla bilderna i Bild-dagboken

Under denna flik är det vår avsikt att allt eftersom det arbetas med att få till de olika vandringslederna även lägga upp bilder och text som dokumentation av vad som skett. Det kan vara både många bilder eller bara nån enstaka som illustrerar att det har ’hänt nåt’ nytt som har med vandringslederna att göra.

2023-09-23 UTSÄTTNING AV LEDMARKERINGSSTOLPAR UTMED NYA LEDEN

2023-09-20 NU ÄR STOLPARNA KLARA TILL DEN NYA LEDEN

2023-08-16 TILLFÄLLIGA VEDFÖRRÅDET VID KULLASKOGENS GRILLPLATS HAR TAGITS BORT

2023-06-14 MÖTE MED KULLA BYALAG

2023-05-29 NYA SKYLTAR UPPE VID DET NYSÅDDA

2023-05-16 NYSÅDD STRÄCKA PÅ MASPELÖSALEDEN

2023-03-25 RÖJNING FÖR DEN NYA STRÄCKNINGEN AV LEDEN GENOM SKOGEN VID NORRA HORNSTÄVE

2023-03-05 DEN OMKULLVÄLTA STOLPEN ÄR UPPREST IGEN

2023-02-10 MÖTE MED VÅR SKYLT-LEVERANTÖR PETER ANDERSSON (PETER I DALA) INFÖR KOMMANDE BESTÄLLNINGAR

2022-12-09 ÖVERFART FIXAD ÖVER DIKET PÅ SOLROSVÄGEN

2022-11-27 ETT STYCKE VEDFÖRRÅD UPPSTÄLLT PÅ GRILLPLATSEN

2022-10-25 SONDERINGSTUR UTMED ETAPP2-STRÄCKAN

2022-10-02 INVIGNINGSDAGS!!!

2022-10-01 SPÅNGEN ÄR PÅ PLATS

2022-09-20 NU FINNS DET EN GENVÄG OCKSÅ

2022-09-13 OCH NU FINNS DET EN KARTA PÅ ANSLAGSTAVLAN VID KORNETTGÅRDEN

2022-08-24 KULLALEDSSKYLTARNA UPPSATTA

2022-08-23 UPPMONTERING AV DEN NYA ANSLAGSTAVLAN VID KORNETTGÅRDENS PARKERING

2022-08-07 NU ÄR DET RÖJT EN STIG I KANTEN UTMED ÖRNGÅRDENS ÅKER

2022-07-31 LITE BILDER FRÅN EN BLOMMANDE ÅKERKANT

2022-07-14 NU GJUTER VI PLINTAR TILL DEN KOMMANDE INFORMATIONSTAVLAN

2022-07-12 OCH NU ÄR ALLA MASPELÖSALEDEN SKYLTAR UPPE OCKSÅ !

2022-07-11 NU ÄR DEN NYA EKBÄNKEN UPPMONTERAD !

2022-07-10 GJUTNING AV PLINTAR TILL BÄNKEN VID BÄCKEN

2022-07-09 IDAG GRÄVDE VI GROPAR TILL ALLA EKSTOLPAR OCH TILL EKBÄNKEN

2022-07-07 TYVÄRR HAR DET INTE TAGIT SIG SÅ BRA HÄR, I KANTEN UTMED ÖRNGÅRDENS ÅKER

2022-07-06 INHANDLING AV BETONG M.M. FÖR GJUTNING AV BÄNK OCH INFOTAVLA

2022-06-28 DET HAR BÖRJAT VÄXA NU PÅ REMSAN UTMED HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPETS ÅKER.

2022-06-26 NU ÄR LEDMARKERINGSSTOLPARNA UTMED MASPELÖSALEDEN UPPE!

2022-06-18 NU ÄR VÅRA SKYLTAR OCH ANSLAGSTAVLA FÄRDIGA

2022-06-16 ARBETSMÖTE VID GRILLPLATSEN

2022-06-06 LEDMARKERINGEN TILL MASPELÖSALEDEN ÄR REDO NU

2022-06-03 TOPPEN! EN BÄNK UPPSTÄLLD.

2022-06-01 FÖRSTA OMGÅNGEN MED STOLPAR TILL LEDERNA ÄR KLARA NU

2022-05-31 ELDNINGSFÖRBUD RÅDER

2022-05-28 EKSTOLPARNA HAR KOLATS I NEDERKANTEN

2022-05-24 NU ÄR PILARNA TILL VANDRINGSLEDERNA FÄRDIGMÅLADE

2022-05-22 NU ÄR SKYLTEN MED ELDNINGSREGLERNA UPPSATT VID GRILLPLATSEN

2022-05-19 MÖTE MED HÅLLBARHETSGRUPPEN VID NYA GRILLPLATSEN

2022-05-17 DET HAR BÖRJAT VÄXA NU DÄR KULLALEDEN SKA GÅ PÅ ÖRNGÅRDENS ÅKERKANT

2022-05-15 NU ÄR DET SÅTT PÅ HUSHÅLLNINGS -SÄLLSKAPETS ÅKERKANT OCKSÅ

2022-05-14 ARBETE VID GRILLPLATSEN

2022-05-10 NYINKÖPT GRILLGALLER PÅ PLATS VID NYA GRILLPLATSEN

2022-05-05 PLANERINGSMÖTE VID NYA GRILLPLATSEN

2022-04-29 TITTA SÅ FINT DET HAR BLIVIT VID DEN BLIVANDE GRILLPLATSEN!

2022-04-25 DE FÄLLDA TRÄDEN UTMED ÅKERKANTEN ÄR NU BORTSLÄPADE

2022-04-24 RÖJNING AV SLY UTMED ÅKERKANTEN FÖR GULLBERGSLEDEN

2022-04-21 HARVNING FÖR GULLBERGSLEDEN

2022-04-06 NU ÄR GRILLPLATSEN PÅBÖRJAD

2022-03-27 UTVALD PLATS FÖR DEN BLIVANDE GRILLPLATSEN UPPMÄRKT

2022-03-12 FÄRDIG RÖJD BANVALL GENOM SKOGEN I HORNSTÄVE

2022-03-08 RÖJNING IGÅNG I SKOGEN UTMED GAMLA BANVALLEN FÖR KOMMANDE GULLBERGSLEDEN

Den hållbara vägen