Årsmöte 2021

Årsmöte 2021 senarelagt

Styrelsen har beslutat att senarelägga årsmötet på grund av de restriktioner som gäller med anledning av pandemin.
Vi planerar att genomföra årsmötet kring sommaren beroende på restriktioner och läget kring vaccineringen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2019-2020 finns att ladda ner längre ner på sidan.

I Verksamhets- och förvaltningsberättelsen finns också budget för 2021 som styrelsen fattat beslut om och arbetar efter intill årsmötet.
Originalhandlingar med underskrifter finns hos Byalagets styrelse.