Lokal historia

Ett sätt för oss i arbetsgruppen för lokal historia att sprida information om bygdens kulturhistoria, är genom att vi lägger ut historisk information och material som vi hittar om platser och personer i bygden här på Byalagets hemsida.

Vi kan på så sätt få alla som är nyfikna och intresserade att gå in här och läsa och titta om de vill och kanske själva bli inspirerade att söka reda på ytterligare material att bidra med i sin tur.

Är du intresserad av att leta lite själv efter information om t ex gårdar och samhällen i de olika arkiv som finns att söka i så har vi även lagt upp en liten guide om det här, i form av en pdf-fil som man kan ladda ner. Den kan man hämta råd och tips ifrån om man vill.

Väl bekomme!

Andra tips om var man kan söka efter historisk information och fakta

På sidorna som följer går det i nuläget att hitta information om:

Flistad socken

Flistad kyrka

Flistad Runsten

Flistad kyrkby

Flistad Brunn

Maspelösa

Gullberg