Maspelösa utvecklingsgrupp

Maspelösa utvecklingsgrupp med ansvar för utvecklingsfrågor som främst rör Maspelösa inklusive väg 1040. Gruppen hanterar t ex lokala trafikfrågor för Maspelösa.

Kontaktpersoner: Sebastian Cavalli-Björkman, Väderklint 1
Bengt Larsson, Stubbevället 1
Övriga: Olle Wärn, Haga
Marie Geivald, Sunnanå 4
Susanne Hermansson-Bornemo, Ängsgård 1
Paula Aviles, Bryggerimarken 2

Information från arbetsmöte 2020-09-16

Den 16:e september 2020 träffades “Utvecklingsgrupp Maspelösa” i syfte att fånga upp utvecklingsfrågor för Maspelösa samhälle. Vad finns det för behov och vad behöver utvecklas, var temat för mötet.

Trafikmiljön väg 1040 (östra infarten) och trafiksituationen i hela Maspelösa samhälle känns angeläget. Önskemål om en obemannad närbutik var ett annat ämne som diskuterades. Gruppens ansvar är lokalt och berör Maspelösa varför cykelväg 1050 inte fanns med på agendan. Ansvaret för cykelvägen hanteras av trafikgruppen.

Nästa möte är planerat till onsdagen den 21:e oktober.

Vi mottar gärna förslag till utvecklingsområden från boende i Maspelösa. Kanske ni är granne med någon av ovanstående personer,
passa då på och framför era synpunkter direkt till dem.

Ni kan också skicka in era förslag via mail: byalag1050@gmail.com eller cavalli.sebastian@gmail.com eller bengtlarsson.stubbevallet@telia.com

Hälsningar/Utvecklingsgrupp Maspelösa