Inspirationsträdgården

Information om Inspirationsträdgården.

Pelle och Marie flyttade till Maspelösa Sunnanå 4 år 2020. De är en av ”nybyggarna” i Maspelösa och nu är det dags att planera trädgården. I deras trädgård ska den biologiska mångfalden ha en självklar plats.

De vill göra skillnad och deras ambitioner sammanfaller väl med vad Byalaget sökte efter när vi letade efter intresseanmälningar. Till följd av detta  startar vi nu tillsammans en ”inspirationsträdgård” i Maspelösa, vilket ska bli mycket spännande att följa.

Pelle och Marie bar på mycket tankar och önskemål om trädgårdens utformning och innehåll. Till slut landade de i att ta in hjälp för att få till helheten och att få till den röda tråden, biologisk mångfald.

De tog kontakt med Lisa Bengtzohn LiBe Design libedesign.se och förklarade sina önskemål och tankar. Detta mynnade ut i den projektskiss som Pelle och Marie håller i handen på bilden.

I trädgården kommer det att finns blommor som blommar från tidig vår till sen höst, vattenelement, ängsmark, större stenar, bär och fruktträd – allt för att gynna den biologiska mångfalden.

Syftet med projektet är att fler ska inspireras att göra små anpassningar i sina trädgårdar för att gynna den biologiska mångfalden.

För att sprida information om inspirationsträdgården kommer Byalagets websida och informationsblad att användas. Marie och Pelle kommer också att dela med sig via Facebook.

För mer om biologisk mångfald – läs gärna Länsstyrelsens dokument Receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar samt

Rikare trädgård. rikaretradgard.se

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Inspirationsträdgården sponsras även av Janne Wester ”Slåttergubben” som kommer att vara behjälplig med rådgivning samt fröer till den blomsteräng som skall anläggas. www.slattergubben.se

Tips om fröer att använda

101 – Normaläng – För torr till normalfuktig jord (exempelvis lera)

http://www.pratensis.se/froblandning/froblandning-101

119 – Humleblandning – För torr till normalfuktig jord på solig plats

http://www.pratensis.se/froblandning/froblandning-119

Informationsblad

Kontakt: Magnus Kempe, Maspelösa
013-392013 carl.magnus.kempe@gmail.com

Den hållbara vägen