Årsmöte 2022

Årsmöte 2022 som avser verksamheten genomförd under 2021 kommer att genomföras enligt nedan:

Tid:
Tisdag 2022-03-29 kl 1900.

Plats:
Meddelas senare.

Anmälan:
Anmälan om deltagande senast 2022-03-20 på byalag1050@gmail.com

Motioner (förslag) som ska behandlas på årsmötet lämnas till styrelsen senast 2022-03-20 på byalag1050@gmail.com eller per post.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse kan laddas ner här:


Väl mött
Styrelsen