Årsmöte 2020-02-27

Konstituerande Årsmöte och uppstart för den ideella föreningen genomfördes 2020-02-27 i Ljungsbro skolan.

Stadgar fastställdes och interimsstyrelsen med ordförande Robert Norling i spetsen, som genomfört uppstartsarbetet valdes om av Årsmötet.

Protokoll finns att ta del av nedan.

Styrelsen återkommer med mer information om kommande arbete via epost och Facebookgrupp. https://www.facebook.com/groups/752216861517686/

Protokoll:
Protokoll Årsmöte 2020-02-27


Underlag för Årsmöte Byalag 1050 Ideell Förening:
Byalag 1050 Ideell Förening – Årsmöte 2020-02-27 Föredragningslista