Rikare Trädgård

Enkla insatser som gör stor skillnad för din trädgård!

Om Sveriges 2,6 miljoner trädgårdar skulle göra små justeringar för att locka fler pollinatörer och andra djur blir det tillsammans en betydande insats för Sveriges växt- och djurliv.

Det fina med dessa insatser, förutom att de är enkla och bidrar till den biologiska mångfalden, är att de dessutom gynnar din trädgård.

Fler pollinatörer betyder fler och större bär och frukter och med fler fåglar och insekter i din trädgård, kommer de även äta upp många av de småkryp som äter på dina växter.

Här är några tips på vad du kan göra för att skapa en rikare trädgård:

1. Lämna öar i gräsmattan eller anlägg en ängsmark (anlägg, se särskild information)
Klipp inte hela gräsmattan. Om du inte vill låta större delen av gräsmatten blomma ut – lämna åtminstone små plättar oklippta där du låter växterna gå i blom. På så sätt gynnas pollinatörer och det ser dessutom fint ut.

2. Använd inte kemiska bekämpningsmedel
De kemiska bekämpningsmedlen är varken bra för bin och andra pollinerare eller för de kryp som hjälper dig att hålla efter de insekter du vill bekämpa. Dessutom är inte dessa kemikalier bra för din egen hälsa. Använd andra knep istället. Spruta bort bladlöss med vatten eller såpavatten och täckodla med gräsklipp för att slippa så mycket ogräs.

3. Låt det vilda få en plats
Lämna grenar, stockar och död ved i en hög någonstans i en undanskymd del av trädgården. Många småkryp, igelkottar, groddjur och fåglar uppskattar rishögar.

4. Gör en pollinerarhörna
Välj ut en solig plats i lä. Gör en liten kryddträdgård med sådant du använder i matlagningen. De flesta kryddväxter (oregano, timjan, salvia med mera) uppskattas av pollinatörer. Sätt upp bihotell i närheten så har du gjort en fin insats för traktens bin och fjärilar.

5. Sätt upp fågelholkar
Det är ont om träd med håligheter i våra skogar. Därför behöver fåglarna hjälp med holkar. Sätt upp några olika modeller för att locka exempelvis blåmes, svartvit flugsnappare och rödstjärt. Vill du gynna två arter som minskar i antal i Sverige så ska du sätta upp bon åt hussvalor och tornseglare.

För förslag på lämpliga fågelholksmodeller se guide till fågelholkar www.rikaretradgard.se

6. Se till att det finns vatten
Fåglar, grodor, igelkottar och många insekter vill gärna ha tillgång till vatten. Inte minst under torra somrar. Gräv en liten damm, gräv ned en badbalja eller ha åtminstone ett fågelbad ständigt fyllt med vatten, som du byter relativt ofta. Det kommer göra din trädgård populär hos många av traktens djur.

Läs mer på: https://rikaretradgard.se/

Informationsbladet om Rikare Trädgård kan laddas hem här:

Den hållbara vägen