Likvidation av den ekonomiska föreningen

Vid årsstämman 20 mars beslutades om frivillig likvidation av Byalag 1050 ekonomisk förening. Stämman utsåg Åsa Kempe till likvidator,

Denna information är skickad till Bolagsverket för godkännande. När Åsa är godkänd tar det ca 6 månader att genomföra likvidationen. Tillgängliga medel ska då utbetalas till medlemmarna.

Godkända medlemmar är de som betalat medlemsavgift för 2018 och betalat 500 kr per anslutning. Inga medlemsavgifter tas in för 2019, de som betalat får sina pengar tillbaka.

Varje 500 kr som betalades i början är en andel av återbetalningen. Betalade man t.ex 1.000 kr så har man två andelar o.s.v. För att kunna få tillbaka pengar krävs att byalaget får information om vem som skrev på avtalet, medlemsnummer, personnummer, adress och kontonummer.

Ni behöver inte skicka in någon information om detta just nu. Vi kommer att skicka ut ett formulär via mejl och som ska vara byalaget tillhanda senast ett visst datum. Prata gärna med övriga medlemmar om detta ifall någon bytt mejladress och inte finns i vår mejl lista.

För er info så kommer byalag 1050 leva vidare som ideell förening. Vi återkommer med mer information.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Byalag 1050 ekonomisk förening.