Likvidation av den ekonomiska föreningen

Info  2020-01-05:
Beslut om godkännande av likvidation av Byalag 1050 Ekonomisk Förening togs av Bolagsverket den 12/12 2019. Beslutet kom likvidatorn tillhanda den 18/12.

Utbetalningarna kan ske av byalagets kvarvarande medel så snart all bokföring och slutliga fakturor har reglerats – detta är klart nu i dagarna och utbetalningar kommer att påbörjas den 6/1 2020.
OBS. Utbetalningen (kapitalinkomsten) görs år 2020 inte år 2019.
Det innebär att för er egen personliga deklaration som avser 2019, och lämnas in maj 2020 så har ni ingen förtryckt uppgift med om kapitalinkomst från Byalaget.
Den kontrolluppgiften kommer att lämnas till Skatteverket (med kopia till er) när utbetalningarna är klara under januari 2020 och de förtryckta uppgifterna från Skatteverket kommer vara med i er deklaration som ni får 2021 – som avser inkomståret 2020 – det året som ni mottagit kapitalinkomsten från byalaget.
Spara er kopia på den kontrolluppgiften som ni får från Byalag 1050 till deklarationen för inkomståret 2020.

Utbetalning per insats beräknas till 1200 kr

Tillägg: Insatsen var 500 kr. Det får man tillbaka utan någon skatt på. Det som överstiger insatsen d.v.s. de 700 kr som är mellanskillnaden ses som ett positivt resultat i föreningen, som när den likvideras delas ut till medlemmarna i föreningen. D.v.s 1200 kr betalas ut, 500 kr ses som en insats, resterande beskattas som inkomst av kapital med 30 % skatt. Total skatt blir 210 kr.

/Åsa Kempe, likvidator

 

Info 2019-04-19:
Vid årsstämman 20 mars beslutades om frivillig likvidation av Byalag 1050 ekonomisk förening. Stämman utsåg Åsa Kempe till likvidator,

Denna information är skickad till Bolagsverket för godkännande. När Åsa är godkänd tar det ca 6 månader att genomföra likvidationen. Tillgängliga medel ska då utbetalas till medlemmarna.

Godkända medlemmar är de som betalat medlemsavgift för 2018 och betalat 500 kr per anslutning. Inga medlemsavgifter tas in för 2019, de som betalat får sina pengar tillbaka.

Varje 500 kr som betalades i början är en andel av återbetalningen. Betalade man t.ex 1.000 kr så har man två andelar o.s.v. För att kunna få tillbaka pengar krävs att byalaget får information om vem som skrev på avtalet, medlemsnummer, personnummer, adress och kontonummer.

Ni behöver inte skicka in någon information om detta just nu. Vi kommer att skicka ut ett formulär via mejl och som ska vara byalaget tillhanda senast ett visst datum. Prata gärna med övriga medlemmar om detta ifall någon bytt mejladress och inte finns i vår mejl lista.

För er info så kommer byalag 1050 leva vidare som ideell förening. Vi återkommer med mer information.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Byalag 1050 ekonomisk förening.