Utvecklingsplan

Utvecklingsplanen har utarbetats inom Byalag 1050 under 2015

Utvecklingsplanen beskriver förslag på utveckling av sydvästra Vreta Kloster. Området omfattar i första hand byarna Stora Sjögestad, Gullberg, Norra Torp, Södra Torp, Knivinge, Hornstäve, Gråhallen, Maspelösa, Norra Lund, Södra Lund, Flistad, Kättstorp, Lekslätt och Kulla.

I utvecklingsplanen beskrivs en allmän bakgrund och utveckling av olika former av infrastruktur för området.

Dokumentet beskriver utvecklingsbehov i hela området och är avsett att användas i kommunikation med myndigheter och medlemmar.

Sammanfattning

I planen föreslås utveckling inom följande områden:

 • Fast infrastruktur och exploatering
  • Bebyggelse
  • VA
  • Elförsörjning
  • Tele/data-kommunikation
 • Service
  • Kommunal service, skolor
  • Övrig service
 • Trafiksituation
  • Kollektivtrafik
  • Gång- och Cykelvägar (GC-vägar)
  • Hastighetsreglering

Utvecklingsplanen har kopplingar till olika myndigheters planer och strategier vilka refereras i dokumentet.

Byalag1050 Utvecklingsplan 2015-09-22