2022-05-05 Planeringsmöte vid nya grillplatsen

Hållbarhetsgruppen hade planeringsmöte tillsammans med Marcus och Biser från Marcus Träd&Gård angående möjligheten att såga till de tre askstockarna vid grillplatsen som Johan Lindgren på Kullagården levererat dit så att de kan bli fina bänkar att sitta på när man är där.

Hållbarhetsgruppen ihop med Biser och Marcus från Marcus Träd&Gård diskuterar möjliga sätt att göra bekväma sittplatser av de tre stockarna vid eldplatsen

Förra sidan Nästa sida