2022-05-28 Ekstolparna har kolats i nederkanten

Biser från Marcus Träd&Gård har jobbat med kolning, dvs bränning, av våra fem ekstolparna.

Metoden är ett gammalt sätt att impregnera trä som ska grävas ner i marken genom att bränna den. Av praktiska skäl använde de en gasolbrännare.

Biser från Marcus Träd&Gård bränner nederdelen på en av ekstolprna
Alla de fem färdigbrända stolprna

Förra sidan Nästa sida