2022-06-28 Det har börjat växa nu på remsan utmed Hushållningssällskapets åker.

Den gröna ’gatan’ mellan åkern och skogskanten är det som är tänkt att kunna bli vår vandringsled .

Förra sidan Nästa sida