2022-06-16 Arbetsmöte vid grillplatsen

Hållbarhetsgruppen hade möte med Johan Lindgren från Kullagården för att diskutera utformningen av den nya grillplatsen. Johan både lovade att leverera ved till grillplatsen och bidrog med både armkraft och goda ideer om ytterligare möjligheter att utveckla platsen i framtiden. Han poängterade dock som markägare att det är eldningsförbud som råder där tills vidare över sommaren.

Johan Lindgren från Kullagården hjälper till med lite extra muskelkraft vid iordningsställandet av nya grillplatsen
Johan påminde om att det tills vidare råder eldningsförbud vid den nya grillplatsen.

Förra sidan Nästa sida