2022-06-18 Nu är våra skyltar och anslagstavla färdiga

Magnus och Johan från Hållbarhetsgruppen var ute hos snickare Peter Andersson i Dala och hämtade de nya fina ek-skyltarna som vi ska pryda våra vandringsleder med. Förutom skyltarna så var även ek-bänken och den nya anslagstavlan till parkeringsplatsen vid Kornettgården färdiga att hämtas.

Vår snickare, Peter i Dala, med de nya skyltarna i knät och med anslagstavlan och bänken bredvid sig.

Förra sida