2022-07-09 Idag grävde vi gropar till alla ekstolpar och till ekbänken

I två olika arbetslag jobbade vi idag med att dels gräva gropar att placera ut våra fyra ekstolpar i och dels att gräva gropar för gjutning av ekbänken utmed flistadbäcken.

Marcus och Lubo från Marcus Träd&Gård med en just uppmonterad ekstolpe invid Lv1025 i Maspelösa
Bengt och Johan från Hållbarhetsgruppen bredvid färdiguppställd ekstolpe vid Bäckdalen utmed Kättstorpsvägen

Förra sidan Nästa sida