2022-07-07 Tyvärr har det inte tagit sig så bra här, i kanten utmed Örngårdens åker

Hmm… torka och allt för hård konkurrens av bla blåklint har tyvärr gjort att de vallväxter som var tänkta att de skulle vara på väg upp nu, för att göra den sista länken av den blivande Kullaleden vandringsbar till nu i September, inte alls har tagit sig som de ska.

Det är mest bara ogräs som växer i kanten på åkern just nu. Där det borde växa vall nu var det tänkt.
Stora sprickor i marken vittnar om att det både är och har varit en ganska så torr start på den här sommaren

Förra sidan Nästa sida