2022-04-21 Harvning för Gullbergsleden

Niclas Malm från Hushållningsällskapet harvade och Lubo från Marcu Träd&Gård plockade bort stenar inför sådd av Gullbergsleden i kanten av Hushållningssällskapets åker.

Niclas Malm från Hushållningsällskapet vid harven
Lubo från Marcus Träd&Gård plockar sten på åkern efter avslutad harvning inför kommande sådd

Förra sidan Nästa sida