2022-04-24 Röjning av sly utmed åkerkanten för Gullbergsleden

Niclas Malm på Hushållningssällskapet har gått loss med röjsågen i åkerkanten
för att bereda plats för den kommande Gullbergsleden

Förra sidan Nästa sida