2022-04-25 De fällda träden utmed åkerkanten är nu bortsläpade

Johan och Magnus från Hållbarhetsgruppen rensade bort alla fällda träd och slyrester som Niclas röjt dagen innan intill åkerkanten vid Hushållningssällskapets åker, på den blivande Gullbergsledens sträckning.

Inga fällda träd eller slyrester kvar i åkerkanten längre
Nu är den nyharvade och nyröjda åkerkanten redo för sådd. (Det är Johans och Magnus skuggor som syns i bild)

Förra sidan Nästa sida